Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam

Chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam
Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
Số trang: 174 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nôi dung cuốn sách hệ thống hóa và luận giải rõ cơ sở lý luận về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế, phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại về xây dựng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở một số quốc gia trên thế giới và đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng thời nêu khái quát đặc điểm thị trường dịch vụ y tế ở Việt Nam và phân tích, đánh giá thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam cùng những thành công, hạn chế. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta trong thời gian tới.

  Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế;

  Chương 2: Thực trạng chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam;

  Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ
  Tác giả: Denise Affonco; Biên dịch: Trần Quang Hiếu; Hiệu đính: Lê Mạnh Linh
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ