Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 256 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 29/2003/L-CTN ngày 10-12-2003 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Bộ luật tố tụng hình sự; Lệnh số 30/2003/L-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự; Nghi quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự; toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự. Bộ luật gồm tám phần, với 37 chương và 346 điều.
  Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2004.       

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ