Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk

Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà (Chủ biên)
Số trang: 320 trang
Giá tiền: 147.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách Biến đổi hôn nhân của người Mường ở Hòa Bình và người Mường di cư ở Đắk Lắk tập trung làm làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa của người Mường ở Hòa Bình và Đắk Lắk trong truyền thống và quá trình biến đổi của nó thông qua lĩnh vực hôn nhân. Nội dung cuốn sách từng bước làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt, các sắc thái địa phương trong hôn nhân của người Mường giữa hai tỉnh Hòa Bình, Đắk Lắk và một số địa phương khác. Cuốn sách cũng làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình biến đổi hôn nhân của người Mường, những tác động tích cực và những hạn chế không mong muốn đang ảnh hưởng đến hôn nhân và văn hóa của tộc ngườ. Cuốn sách đã bước đầu đề cập được vai trò, ảnh hưởng của phong tục, tập quán và pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với đời sống hôn nhân của người Mường kể từ khi đổi mới đất nước đến nay. Trên cơ sở đó, cuốn sách đề xuất một số kiên nghị góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong hôn nhân của người Mường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ