Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam

Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam
Tác giả: Bạch Ngọc Chiến - Vương Quân Hoàng
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 122.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm năm chương:

  Chương 1: Mạch nguồn;

  Chương 2: Con người, xã hội và nhà nước;

  Chương 3: Sức vóc kinh tế;

  Chương 4: Trí lực quốc dân;

  Chương 5: Tiến hóa.

  Với tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học, cuốn sách Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam sẽ dẫn dắt bạn đọc đi từ các quan sát về lịch sử hình thành dân tộc, sự phát triển và hoàn thiện của con người, xã hội, nhà nước trong tiến trình lịch sử đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Đồng thời, làm sáng tỏ nhiều câu hỏi, gợi mở cách nhìn nhận về tương lai phát triển của đất nước.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ