Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam

Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam
Tác giả: Bạch Ngọc Chiến - Vương Quân Hoàng
Số trang: 280 trang
Giá tiền: 122.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm năm chương:

  Chương 1: Mạch nguồn;

  Chương 2: Con người, xã hội và nhà nước;

  Chương 3: Sức vóc kinh tế;

  Chương 4: Trí lực quốc dân;

  Chương 5: Tiến hóa.

  Với tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học, cuốn sách Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam sẽ dẫn dắt bạn đọc đi từ các quan sát về lịch sử hình thành dân tộc, sự phát triển và hoàn thiện của con người, xã hội, nhà nước trong tiến trình lịch sử đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Đồng thời, làm sáng tỏ nhiều câu hỏi, gợi mở cách nhìn nhận về tương lai phát triển của đất nước.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ