Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 496 trang
Giá tiền: 111.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều, quy định về tội phạm và hình phạt. Bên cạnh các quy định chung về: hiệu lực của Bộ luật Hình sự, tội phạm, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt…, Bộ luật Hình sự quy định chi tiết các tội phạm như: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma túy;…

  Bộ luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

  Cuốn sách là văn bản nhất thể hóa của 02 văn bản: Bộ luật Hình sự (Luật số 100/2015/QH13) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 giúp bạn đọc thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu và học tập.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ