Loading...

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 452 trang
Giá tiền: 102.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) là văn bản nhất thể hóa của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Lao động năm 2019; gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự và thủ tục để khởi kiện, yêu cầu để Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động,...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ