Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 456 trang
Giá tiền: 121.000 đ
Xuất bản: 3/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, thay thế Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003.

  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

  Sau hơn 5 năm thực hiện, để triển khai Bộ luật có hiệu quả và để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh của đất nước; thực hiện các cam kết quốc tế theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng như yêu cầu tăng cường cơ sở pháp lý cho lực lượng Công an xã trong quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, năm 2021, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

  Nội dung cuốn sách là văn bản luật được hợp nhất giữa Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và phần nội dung được sửa đổi, bổ sung năm 2021 tạo thành một văn bản luật thống nhất, thuận tiện cho bạn đọc trong việc sử dụng, tra cứu, tìm hiểu luật

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ