Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XII

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XII
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 15.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm tập hợp năm nghị quyết được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ năm và bảy báo cáo. Các nghị quyết tập trung vào năm vấn đề lớn: Điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); Chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân cả nước.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo thiết thực nhằm phổ biến và đưa các nghị quyết của Quốc hội đến đông đảo tầng lớp nhân dân trong xã hội.
   
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ