Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới

Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới
Tác giả: TS. Hoàng Phong Hà (Chủ biên)
Số trang: 1100 trang
Giá tiền: 277.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2013
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm góp phần cung cấp thông tin phục vụ việc nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới và quá trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới.

  Cuốn sách giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, được trình bày theo các chủ đề chính sau:

  - Điều kiện địa lý – tự nhiên (khí hậu, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường)

  - Lịch sử

  - Tổ chức nhà nước (chính thể, các khu vực hành chính, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp)

  - Kinh tế (GDP theo PPP, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ tăng GDP thực tế, cơ cấu kinh tế, ngân sách, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, xuất - nhập khẩu, nợ nước ngoài)

  - Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

  - Cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông

  - Quan hệ quốc tế

  - Văn hóa – xã hội

  - Phần Phụ lục cuối sách gồm bản đồ thế giới, bản đồ Đông Nam Á và bản đồ Việt Nam; Quốc kỳ các nước và lãnh thổ; Chú giải về một số tên gọi trên thế giới; Tên một số tổ chức quốc tế; Các ký hiệu, chỉ số.

  Danh sách các nước và lãnh thổ được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt trong từng châu lục. Ngoài ra, còn có danh sách toàn bộ các nước và lãnh thổ trên thế giới sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt; tên gọi của các quốc gia và lãnh thổ được trình bày dưới dạng ngắn gọn, đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; diện tích được lấy tròn số; trong từng nước, chỉ tên nước, thủ đô, biển và đại dương được phiên âm.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ