Loading...

Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Chỉ dẫn pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Tác giả: TS. Trương Hồng Quang
Số trang: 243 trang
Giá tiền: 73.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách cung cấp các quy định pháp luật về đối tượng áp dụng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng, thi hành quyết định và một số quy định khác về biện pháp xử lý hành chính. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ các cấp và người dân trong việc tìm hiểu kiến thức pháp luật về vấn đề áp dụng biện pháp hành chính; nắm được quyền, nghĩa vụ của mình khi ở trong trường hợp bị đề nghị áp dụng các biện pháp này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ