Loading...

Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An

Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng (Chủ biên)
Số trang: 211 trang
Giá tiền: 97.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất; thực trạng chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất ở một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ an.

  Từ phân tích thực tiễn, các tác giả đã mạnh dạn đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 177.000 đ
  Tác giả: Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku; Dịch giả: Trần Quang Tuệ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Thanh Hương
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TSKH. Thào Xuân Sùng (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ