Loading...

Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An

Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng (Chủ biên)
Số trang: 211 trang
Giá tiền: 97.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất thực hiện các dự án ở Nghệ An trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất; thực trạng chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân bị thu hồi đất ở một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ an.

  Từ phân tích thực tiễn, các tác giả đã mạnh dạn đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và chính sách về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ, Thanh Hương dịch
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Quỳnh Trang
  Giá tiền: 64.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Thắng – ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thơ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đắc Lợi
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ