Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam hiện nay

Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Thành
Số trang: 296 trang
Giá tiền: 95.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam hiện nay đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số phía Bắc hiện nay trên cơ sở các khung lý thuyết mới về chính sách công. Cuốn sách đã hệ thống hóa những nội dung lý luận về chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số; phân tích, đánh giá các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số phía Bắc gắn với thực trạng kinh tế - xã hội và những vấn đề quản lý nhà nước có liên quan; chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập hiện nay của chính sách và xác định những vấn đề cần giải quyết; đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam. Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, kết hợp với kết quả nghiên cứu, tổng kết, đánh giá những vấn đề thực tiễn, cuốn sách đã bước đầu bổ sung, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận mới liên quan đến chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số, cung cấp các luận cứ để phục vụ cho việc bổ sung, hoàn thiện lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách phát triển đối với vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở khoa học về chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay

  Chương II: Thực trạng chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam hiện nay

  Chương III: Những giải pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam hiện nay

  Đây là tài liệu tham khảo bổ ích không chỉ đối với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, mà cả những người làm công tác thực tiễn tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số phía Bắc.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 374.000 đ
  Tác giả: Bùi Xuân Đính
  Giá tiền: 332 đ
  Tác giả: Ma Văn Kháng
  Giá tiền: 96.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ