Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Phạm Thanh Hằng
Số trang: 282 trang
Giá tiền: 118.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách chuyên khảo Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam của TS. Phạm Thanh Hằng được nghiên cứu rất công phu và trình bày một cách khoa học những vấn đề cơ bản trong chính sách tôn giáo của Mỹ. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với các quốc gia chịu sự ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ liên tục sử dụng tôn giáo hư một công cụ chính sách để gây sức ép với chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam. Điều này đặt ra những vấn đề rất đáng quan ngại cho Việt Nam trong quan hệ đối ngoại với Mỹ.

  Dưới “góc nhìn” mới, tác giả tập trung phân tích cơ sở hình thành chính sách tôn giáo của Mỹ; những vấn đề cơ bản trong chính sách tôn giáo Mỹ; đánh giá về chính sách tôn giáo Mỹ và góc nhìn tham chiếu với Việt Nam. Đặc biệt, tác giả đã chỉ ra những kinh nghiệm thành công và những hạn chế trong chính sách tôn giáo Mỹ và phân tích những tác động đối với Việt Nam về công tác tôn giáo. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các chính trị gia, các nhà nghiên cứu, tín đồ tôn giáo, giảng viên và sinh viên các trường đại học.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Tường Duy Kiên - PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lưu Đông (Chủ biên)
  Giá tiền: 506.000 đ
  Tác giả: Đào Nhật Đào - Lỗ Chí Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 413.000 đ