Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883)

Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883)
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp bạn đọc có hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn về những chính sách tôn giáo dưới thời vua Tự Đức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sáchChính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848-1883) của TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh.
  Nội dung cuốn sách đã phác họa nên một bức tranh toàn cảnh về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc ta trong thời kỳ phong kiến – triều vua Tự Đức (1848-1883). Vua Tự Đức và triều đình đã phải đối diện với những khó khăn về đối nội và đối ngoại như: sự đe dọa xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây, sự “ly tâm” trong hàng ngũ quan lại trong triều. Với những chính sách tôn giáo lớn thời kỳ này như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và đặc biệt là Công giáo, vua Tự Đức muốn gửi gắm vào đó khát vọng bảo vệ bản sắc dân tộc và giữ gìn non sông bờ cõi trước âm mưu xâm lược của kẻ thù. Song sự kiệt quệ về kinh tế, khối đại đoàn kết dân tộc bị chia rẽ giữa dân lương và dân giáo, sự không thống nhất giữa chủ trương chủ chiến và chủ hòa trong triều đình Nguyễn thời kỳ này…, tất cả đã dẫn tới kết cục đen tối: nước ta từ nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cũng từ đây dân tộc ta bước vào quá trình đấu tranh không mệt mỏi để giành độc lập dân tộc suốt nhiều thập kỷ sau đó. Do đó, chính sách tôn giáo dưới thời vua Tự Đức (1848-1883) là bài học kinh nghiệm quý báu cần nghiên cứu một cách có hệ thống.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà hoạch định chính sách về tôn giáo, những nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc quan tâm về vấn đề này.
  Sách gồm 364 trang, giá 51.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ