Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Đỗ Thanh Trung
Số trang: 272 trang
Giá tiền: 98.000 đ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, trình bày về: Lý luận chung về án lệ; Chức năng tạo lập án lệ của Tòa án; Chức năng áp dụng án lệ của Tòa án; Chức năng tạo lập án lệ của Tòa án ở Việt Nam và hướng hoàn thiện; Chức năng áp dụng án lệ của Tòa án ở Việt Nam và hướng hoàn thiện.

  Trên cơ sở nghiên cứu sâu sắc của tác giả về mặt lý luận, có so sánh, đánh giá và kế thừa các nguyên tắc, quan điểm của các nước có lịch sử áp dụng án lệ lâu đời trên thế giới, hướng tới mục tiêu góp phần bổ sung, xây dựng lý luận khoa học pháp lý về chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của Tòa án tại Việt Nam, cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên ngành luật và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ