Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét (1999-2012)

Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét (1999-2012)
Tác giả: ThS. Đặng Công Thành
Số trang: 198 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: Tháng 2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập trung nghiên cứu, làm rõ những nhân tố tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Vênêxuêla, phân tích những chủ trương, biện pháp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của chính quyền Tổng thống Hugô Chavét và những kết quả đạt được cùng những khó khăn đặt ra đối với cuộc đấu tranh này. Đồng thời, các tác giả còn phân tích tác động của cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét đến khu vực Mỹ Latinh và rút ra một số bài học đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu lý luận về thế giới hiện đại; về sự phát triển của chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế mới; về những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

  - Chương I: Những nhân tố tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét

  Chương II: Cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavét

  - Chương III: Tác động của cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla đến khu vực Mỹ Latinh và một số bài học kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ