Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Quang Thứ
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phòng cháy, chữa cháy và nhấn mạnh vai trò của nó đối với việc bảo đảm an toàn cho sự phát triển kinh tế - xã hội;

  đồng thời, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu, nhất là giải pháp hình thành tổ chức bộ máy kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy để phát triển mạnh dịch vụ này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Dịch vụ phòng cháy, chữa cháy trong kinh tế thị trường, trình bày các vấn đề: dịch vụ phòng cháy, chữa cháy; nội dung chủ yếu và tầm quan trọng của dịch vụ phòng cháy, chữa cháy trong kinh tế; kinh nghiệm về phát triển dịch vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm cháy ở một số nước.

  Chương II: Thực trạng dịch vụ phòng cháy, chữa cháy ở nước ta trong những năm đổi mới vừa qua, bàn đến chính sách và luật pháp về dịch vụ phòng cháy, chữa cháy khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội; thực trạng dịch vụ phòng cháy, chữa cháy từ năm 1986 đến nay. Từ  đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

  Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ phòng cháy, chữa cháy hiện nay ở nước ta, trên cơ sở những phân tích các vấn đề ở chương I, II, chương này tập trung bàn đến phương hướng, giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ phòng cháy, chữa cháy ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức bổ ích về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đội Cấn, Đảng bộ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: 47.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú, Đảng bộ huyện Thường Tín
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
  Giá tiền: 336.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm (Chủ biên)
  Giá tiền: 165.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
  Giá tiền: Liên hệ