Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Công tác phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Quang Thứ
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 41.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phòng cháy, chữa cháy và nhấn mạnh vai trò của nó đối với việc bảo đảm an toàn cho sự phát triển kinh tế - xã hội;

  đồng thời, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu, nhất là giải pháp hình thành tổ chức bộ máy kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy để phát triển mạnh dịch vụ này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương I: Dịch vụ phòng cháy, chữa cháy trong kinh tế thị trường, trình bày các vấn đề: dịch vụ phòng cháy, chữa cháy; nội dung chủ yếu và tầm quan trọng của dịch vụ phòng cháy, chữa cháy trong kinh tế; kinh nghiệm về phát triển dịch vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm cháy ở một số nước.

  Chương II: Thực trạng dịch vụ phòng cháy, chữa cháy ở nước ta trong những năm đổi mới vừa qua, bàn đến chính sách và luật pháp về dịch vụ phòng cháy, chữa cháy khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội; thực trạng dịch vụ phòng cháy, chữa cháy từ năm 1986 đến nay. Từ  đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

  Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ phòng cháy, chữa cháy hiện nay ở nước ta, trên cơ sở những phân tích các vấn đề ở chương I, II, chương này tập trung bàn đến phương hướng, giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ phòng cháy, chữa cháy ở nước ta hiện nay.

  Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức bổ ích về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ