Cưỡng chế hành chính - Lý luận và thực tiễn

Cưỡng chế hành chính - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: TS. Trần Thị Lâm Thi
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: Tháng 3-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

  Chương I: Những vấn đề lý luận về cưỡng chế hành chính;

  Chương II: Cưỡng chế hành chính trong thực tiễn pháp luật ở Việt Nam hiện nay;

  Chương III: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cưỡng chế hành chính trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

  Ở chương I, tác giả đã phân tích, làm sáng tỏ một cách tương đối toàn diện, hệ thống những vấn đề lý luận về cưỡng chế hành chính; làm rõ bản chất, đặc điểm, phân loại, đánh giá vai trò của cưỡng chế hành chính trong quản lý nhà nước…

  Ở chương II, tác giả cuốn sách phân tích thực trạng pháp luật về cưỡng chế hành chính, làm rõ thực tiễn áp dụng cưỡng chế hành chính và đưa ra những đánh giá chung về cưỡng chế hành chính ở nước ta hiện nay.

  Trên cơ sở đó, ở chương III, tác giả đã đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cưỡng chế hành chính trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền công dân và quyền con người.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Phùng Trung Tập
  Giá tiền: 273 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ