Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội
Tác giả: PGS, TS. Phan Trung Lý
Số trang: 384 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhằm góp phần thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Quốc hội Việt Nam và giúp bạn đọc có được những thông tin về vị trí, vai trò và hoạt động của các đại biểu Quốc hội nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Đại biểu Quốc hội và bầu cử  đại biểu Quốc hội.

  Trên cơ sở phân tích địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội, lịch sử quá trình bầu cử các khóa Quốc hội, quy trình, kỹ năng cần thiết để đại biểu Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu của mình…, cuốn sách cung cấp những thông tin cần thiết cho hoạt động của đại biểu Quốc hội và gợi mở những vấn đề cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện trong quy trình bầu cử và hoạt động của đại biểu Quốc hội.

  Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:

  Chương I: Những vấn đề chung về đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội, tập trung đi sâu vào một số vấn đề có tính lý luận nhằm hệ thống hóa các quan điểm cơ bản và phân tích một số luận điểm làm cơ sở cho việc xem xét thực trạng và đề ra các giải pháp đổi mới hoạt động của đại biểu Quốc hội và việc bầu cử đại biểu Quốc hội.

  Chương II: Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách, trình bày một số vấn đề liên quan đến đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách như địa vị pháp lý bao gồm: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động; vấn đề bảo đảm chế độ, chính sách đối với đại biểu chuyên trách;… Ngoài ra, chương này còn đề cập đến một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách.

  Chương III: Bầu cử đại biểu Quốc hội. Đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, do vậy, ở chương này, tác giả sẽ nói đến ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước ta, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội; thực tiễn tổ chức thực hiện quyền bầu cử, ứng cử trong các đơn vị quân đội qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Đặc biệt, cuốn sách còn nói đến những điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

  Chương IV: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội và chất lượng bầu cử đại biểu Quốc hội, từ những vấn đề, thực trạng nêu ở các chương trước, đến chương này tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, góp phần làm cho đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, ngày càng xứng đáng với sự tín nhiệm của dân. Trong đó, tác giả có bàn đến giải pháp tăng cường số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt của đại biểu Quốc hội chuyên trách, giải pháp hoàn thiện kỹ năng để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp các thông tin, góp phần tạo cơ sở để đại biểu Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò của mình, làm cho Quốc hội ngày càng thực sự trở thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ