Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại (Sách tham khảo)

Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại (Sách tham khảo)
Tác giả: Phan Duy Anh
Số trang: 270 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng 12-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp những chuyên luận về đảng chính trị và nhóm lợi ích, đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành của tác giả Phan Duy Anh. Các chuyên luận này được kết cấu thành hai phần:

  Phần thứ nhất: Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong các nền dân chủ phương Tây hiện đại.

  Phần thứ hai: Đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền dân chủ Mỹ hiện đại.

  Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích; vai trò quan trọng của đảng chính trị và nhóm lợi ích trong việc xác định các đặc tính của hệ thống chính trị v.v..

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Philip Short; Người dịch: Minh Thư; Người hiệu đính: Nguyễn Văn Tuấn
  Giá tiền: 306.000 đ
  Tác giả: Viện Chiến lược, Bộ Công an
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Michael V. Hayden; Người dịch: Đinh Trọng Minh
  Giá tiền: 249.000 đ
  Tác giả: Ho - Fung Hung; Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Ngọc Khánh, Phạm Khôi Nguyên, Bùi Quỳnh Nga
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Việt Lâm, ThS. Lê Trung Kiên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: John F.Weeks; Biên dịch: Nguyễn Việt Dũng, Hà Quỳnh Hương, Đỗ Thu Trang; Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Kenneth S.Rogoff; Người dịch: Tuấn Trung
  Giá tiền: 162.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Hoàng Văn Hiển, TS. Dương Thúy Hiền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: Juliette Morillot và Dorian Malovic; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
  Giá tiền: Liên hệ