Địa chí Thanh Oai (4 quyển)

Địa chí Thanh Oai (4 quyển)
Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Q
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Địa chí Thanh Oai là ấn phẩm kết tinh những giá trị văn hóa, lịch sử hơn 800 năm ra đời và phát triển của huyện; là công trình tổng hợp, giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống, tiềm năng của vùng đất và con người Thanh Oai. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống, khơi gợi niềm tự hào về quê hương, động viên các tầng lớp nhân dân cùng góp sức bồi đắp, phát huy truyền thống và sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần, xây dựng và phát triển huyện Thanh Oai.

  Bộ sách gồm 4 quyển:

  Quyển 1 - Địa lý - Dân cư: Khái quát những đặc điểm nổi bật về địa lý tự nhiên, địa lý hành chính, khí hậu, dân cư và lược sử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai.

  Quyển 2 - Lịch sử: Trình bày lịch sử hình thành và những chặng đường phát triển của huyện Thanh Oai từ thời kỳ dựng nước đến nay.

  Quyển 3 - Kinh tế: Hệ thống lại quá trình phát triển và những đóng góp của các ngành kinh tế; nhấn mạnh các thế mạnh kinh tế của huyện như: nông nghiệp trồng lúa, các nghề thủ công truyền thống, các cụm công nghiệp và định hướng phát triển đô thị hóa trong giai đoạn tới.

  Quyển 4 - Văn hóa: Trình bày những giá trị nổi bật về văn hóa vật chất và tinh thần của Thanh Oai trải qua các thời kỳ lịch sử.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ