Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế
Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
Số trang: 259 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: 7/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • 5 điểm mới quan trọng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005 gồm những nội dung liên quan đến quyền thừa kế, di sản thừa kế, quyền của người quản lý di sản, thời hạn, thời hiệu, bãi bỏ các quy định liên quan đến di chúc chung của vợ chồng và một số điểm mới khác đã được Luật gia, TS. Trương Hồng Quang (hiện đang công tác tại Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp) chỉ rõ trong cuốn sách Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế qua những phân tích ngắn gọn, súc tích.

  Cùng với đó, 49 tình huống pháp luật thường phát sinh mâu thuẫn đã được tác giả đặt ra và giải đáp, giải thích cụ thể, súc tích. Đây là những tình huống thường diễn ra trong thực tiễn đời sống, có thể liên quan đến tất cả mọi người trong chúng ta, chẳng hạn như việc lập di chúc nhiều lần và giá trị của các bản di chúc được quy định như thế nào; giá trị của bản di chúc do người làm chứng viết và vấn đề giám định chữ ký; quyền của cháu ruột và con nuôi đối với di sản thừa kế; quyền được hận di sản thừa kế của mẹ kế và các con của chồng; người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc; nơi nhận trông giữ di chúc bí mật; chia thừa kế theo pháp luật và thời hiệu thừa kế; quyền bình đẳng giữa con trai và con gái trong thừa kế; tìm thấy di chúc bị thất lạc sau khi chia di sản thừa kế…

  Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ ba, bổ sung, cập nhật những nội dung liên quan đến các luật mới được ban hành và có hiệu lực, đồng thời bổ sung một số tình huống mới qua thực tế đời sống xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ