Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 2): Phương thức quản lý nhà nước

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 2): Phương thức quản lý nhà nước
Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
Số trang: 404 trang
Giá tiền: 147.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là phần thứ hai nằm trong bộ Giáo trình Luật hành chính Việt Nam gồm bốn phần. Cuốn sách gồm 9 bài phân tích, luận giải và minh họa các nội dung về phương cách quản lý nhà nước như sau:

  - Nội dung, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước;

  - Quyết định quản lý nhà nước;

  - Thủ tục hành chính;

  - Quyền tiếp cận thông tin trong quản lý nhà nước;

  - Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính;

  - Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

  - Phòng, chống tham nhũng;

  - Cải cách hành chính nhà nước;

  - Các biện pháp bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước.

  Nội dung của các bài được cập nhật theo các quy định mới nhất của pháp luật hiện hành như: Hiến pháp năm 2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020, v.v..

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ