Hỏi - đáp luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2010

Hỏi - đáp luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2010
Tác giả: Dương Bạch Long
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước,được tổ chức trong thời kỳ cả nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.  

  Để giúp các cán bộ công chức, viên chức nhân dân, cử tri cả nước nắm được những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật khác có liên quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2010.
  Ngoài phần phụ lục danh mục các văn bản về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016, cuốn sách gồm 111 câu hỏi được chia thành 9 chương, xoay quanh các nội dung: những quy định chung, số đại biểu Hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, các tổ phụ trách bầu cử, danh sách cử tri, ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; trình tự bầu cử, kết quả bầu cử, việc bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử.
  Các câu hỏi - trả lời đều được dựa trên Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2010, do vậy đã bao quát hết toàn bộ nội dung của luật, và giải thích cụ thể các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ