Hướng dẫn ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)

Hướng dẫn ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •        Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp. Nội dung các câu hỏi và trả lời được chọn lọc, sắp xếp theo thứ tự chương trình học và bám sát kiến thức cơ bản của giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn. 59 câu hỏi là 59 vấn đề đặt ra trong quá trình học tập, nghiên cứu môn học, tác giả cuốn sách đã cố gắng đưa ra những gợi ý trả lời đầy đủ, chính xác và có định hướng gợi mở với người học. Ngoài những vấn đề thuộc về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả cũng tập trung lý giải một số vấn đề mới nhằm chứng minh những luận điểm sáng tạo và khẳng định những đóng góp vĩ đại của Người trên lĩnh vực tư tưởng, như: Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông? Tính tất yếu khách quan của sự kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh? Vì sao Hồ Chí Minh lại đặt vấn đề cách mạng trước tiên phải có Đảng cách mạng?...

         Không chỉ là tài liệu tham khảo, hướng dẫn ôn tập cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học, giảng viên các trường chính trị trong cả nước, cuốn sách còn mang đến cho bạn đọc những kiến giải và những luận giải có giá trị về nội dung môn học này.

          Sách gồm 156 trang, giá 23.000đ.

  HỒNG QUÝ


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ