Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
Số trang: 594 trang
Giá tiền: 138.000 đ
Xuất bản: 6/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 291 câu hỏi và trả lời về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, do TS. Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương biên soạn.

  Trong số 291 câu hỏi và trả lời, có 18 câu liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về tham nhũng, tiêu cực; 42 câu cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 100 câu trình bày các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; 42 câu trình bày các quy định pháp luật của Việt Nam về phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; 36 câu giúp bạn đọc nhận diện tội phạm chức vụ, tham nhũng trong pháp luật hình sự của Việt Nam; 38 câu cung cấp thông tin về vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, báo chí, người dân và xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 15 câu đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

  Qua đó, bạn đọc nắm được các khái niệm và nhận diện rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực; mối quan hệ giữa tham nhũng và tiêu cực; quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam…

  Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm, nhân dân đặt nhiều kỳ vọng và được Đảng, Nhà nước ta kiên trì đẩy mạnh triển khai với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao, do vậy cuốn sách Hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam sẽ là tài liệu cần thiết, hữu ích cho đông đảo bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ