Hợp tác xã - Nhìn từ thực tiễn ở Đồng Nai (Sách tham khảo)

Hợp tác xã - Nhìn từ thực tiễn ở Đồng Nai (Sách tham khảo)
Tác giả: Bùi Văn Huyền, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thái
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: (Sở khoa học và công nghệ Đồng Nai)

   Bùi Văn Huyền, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Quốc Thái

  Số trang: 300tr

  Số tiền: 49.000đ

  Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hoạt động theo nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng đồng. Với tư cách là thành phần kinh tế tập thể, được định hướng “cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, trong thời gian qua kinh tế hợp tác xã được mở rộng và phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Phát triển hợp tác xã là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì trong chính sách phát triển. Để thúc đẩy quá trình đó cần giải quyết nhiều vấn đề liên quan, kết hợp ý thức tự giác, tự nguyện tổ chức và tham gia hợp tác xã của các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các hợp tác xã và sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ, trong đó việc lãnh đạo và quản lý của đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh có vai trò quan trọng và trực tiếp tạo lập môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, cơ chế chính sách, môi trường tâm lý – xã hội để hợp tác xã hình thành và phát triển. Tổng kết thực tiễn quá trình phát triển hợp tác xã trên địa bàn nhằm kịp thời đưa ra hoặc kiến nghị Nhà nước sửa đổi, bổ sung về cơ chế chính sách và biện pháp phát triển hợp tác xã phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa phương trong những giai đoạn tương ứng.
  Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tham khảo của bạn đọc về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hợp tác xã – Nhìn từ thực tiễn ở Đồng Nai (Sách tham khảo). Trên cơ sở phân tích thực trạng, đánh giá những khó khăn, thuận lợi cũng như xu hướng phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã trong thời gian tới ở Đồng Nai, các tác giả đã đưa ra những giải pháp và đề xuất thiết thực nhằm mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của loại hình kinh tế này.
  Nội dung cuốn sách gồm năm chương:
  Chương I: Một số vấn đề lý luận về hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường hiện nay
  Chương II: Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước, quốc tế về phát triển hợp tác xã và một số nhận xét rút ra cho Đồng Nai
  Chương III: Thực trạng hợp tác xã ở Đồng Nai
  Chương IV: Định hướng phát triển hợp tác xã ở Đồng Nai trong những năm tới
  Chương V: Các giải pháp và đề xuất chủ yếu nhằm phát triển hợp tác xã ở Đồng Nai

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ