Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay

Kiểm soát đối với quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Huy Tùng
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực hành pháp, thực trạng hoạt động kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân, trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp bảo đảm hiệu quả kiểm soát quyền lực hành pháp ở Việt Nam hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Tần Tiền Hồng; Người dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm, Ngô Thị Mận
  Giá tiền: Liên hệ