Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 (Xuất bản lần thứ ba)

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 (Xuất bản lần thứ ba)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • bo lich su 9 tapTác giả: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng

  Xuất bản: Tháng 4-2015

  Đây là một bộ sách hết sức có giá trị, đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc. Bộ sách được biên soạn trên tinh thần tôn trọng sự thật, khách quan, khoa học và ý thức trách nhiệm đối với lịch sử, đã tái hiện toàn bộ cuộc kháng chiến tương đối tỷ mỷ, trong đó cố gắng làm nổi bật một số sự kiện trọng yếu, đồng thời chú trọng phân tích làm rõ nguồn gốc, nguyên nhân cuộc chiến tranh, sự đấu trí, đấu lực của hai bên tham chiến và những bài học kinh nghiệm...; đánh giá những ưu, nhược điểm chính, phân tích làm rõ nguồn gốc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, những thành công, cũng như chưa thành công qua từng giai đoạn của cuộc chiến.

  Bộ sách gồm 9 tập:

  Tập I: Nguyên nhân chiến tranh (số trang: 204 trang, giá tiền: 49.000đ) tập trung luận giải vì sao Mỹ xâm lược Việt Nam và vì sao chúng ta lại phải tiếp tục cầm súng chiến đấu sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  Tập II: Chuyển chiến lược (số trang: 404 trang, giá tiền: 102.000đ) trình bày các sự kiện lịch sử từ sau Hiệp định Giơnevơ đến cao trào Đồng Khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam năm 1960. Đây là một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh để thống nhất Tổ quốc.

  Tập III: Đánh thắng chiến tranh đặc biệt (số trang: 465 trang, giá tiền: 115.000đ) trình bày những âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ và tay sai, quá trình đánh bại từng bước chiến lược chiến tranh đặc biệt trên cả hai miền Nam - Bắc cũng như những thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ và tay sai.

  Tập IV: Cuộc đụng đầu lịch sử (số trang: 468 trang, giá tiền: 114.000đ) trình bày những sự kiện lịch sử của những năm tháng khốc liệt (1965-1967) nhưng rất hào hùng đó của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc. Các sự kiện trong tập sách được trình bày một cách chân thực theo phương pháp lịch sử và lôgíc dựa trên một nền tảng tư liệu phong phú và tin cậy. Cách thức thể hiện các sự kiện lịch sử khá nhuần nhuyễn.

  Tập V: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 (số trang: 364 trang, giá tiền: 88.000đ). Những nội dung chính yếu và quan trọng nhất của quá trình Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 đã được tác giả trình bày một cách sinh động, thuyết phục và chân thực trong tập này.

  Tập VI: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương (số trang: 392 trang, giá tiền: 94.000đ) trình bày một cách khái quát và tương đối đầy đủ về cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc ta ở một trong những giai đoạn cam go nhất của chiến tranh từ đầu năm 1969 đến năm 1971, đánh thắng một bước căn bản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

  Tập VII: Thắng lợi quyết định năm 1972 (số trang: 492 trang, giá tiền: 117.000đ) trình bày khá chi tiết và tương đối đầy đủ ở tầm khái quát cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc và chiến trường Đông Dương, cả trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao.

  Tập VIII: Toàn thắng (số trang: 576 trang, giá tiền: 135.000đ) phản ánh tiến trình lịch sử ở giai đoạn cuối cùng - giai đoạn toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta chống lại tên đế quốc đầu sỏ của thời đại.

  Tập IX: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và, bài học lịch sử (số trang: 596 trang, giá tiền: 124.000đ) luận giải, phân tích tính chất, đặc điểm, tầm vóc và những bài học lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

  9 tập sách được biên soạn một cách công phu, dựa trên nguồn tư liệu đáng tin cậy sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn, khoa học về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Thông tấn xã Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Khắc Việt - TS. Nguyễn Hải Yến
  Giá tiền: 146.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ