Lê Thanh Nghị tuyển tập

Lê Thanh Nghị tuyển tập
Tác giả: Lê Thanh Nghị
Số trang: 827 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đồng chí Lê Thanh Nghị là nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn đối với phong trào cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã từng trực tiếp sống, làm việc trong giai cấp công nhân ở Ninh Giang, ở Hòn Gai, 36 năm tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1951 – 1987), 26 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, có thời gian là Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáu khoá là Đại biểu Quốc hội, rất nhiều năm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, từng thời kỳ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Thi đua, Trưởng ban Công nghiệp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn Đàm phán viện trợ kinh tế, Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền phương… rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí là Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ, một trong 5 ủy viên đầu tiên của Ủy ban Quân sự Bắc kỳ, Bí thư Liên khu ủy 3, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính và Chính ủy Bộ Tư lệnh Liên khu 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

  Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Thanh Nghị đã phấn đấu trọn đời vì độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Hai lần bị địch bắt, bị tù đày ở 4 nhà tù đế quốc: Hải Phòng, Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, đồng chí vẫn luôn giữ vững khí tiết của người cộng sản kiên trung, bất khuất. Ở cương vị nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Bác Hồ giao phó. Với những cống hiến to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Thanh Nghị đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời được vinh danh là Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

  Bộ sách Lê Thanh Nghị tuyển tập gồm 2 tập, tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu, các ý kiến chỉ đạo, các công trình nghiên cứu tiêu biểu của đồng chí Lê Thanh Nghị về nhiều lĩnh vực trên các cương vị mà đồng chí đảm nhiệm trong những năm 1953 – 1986. Tập 1 (1953 - 1973) gồm các bài viết, bài phát biểu, các ý kiến chỉ đạo, các công trình nghiên cứu của đồng chí trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Phó Thủ tướng Chính phủ trong những năm 1953 - 1973. Thông qua các bài viết, bài phát biểu, bạn đọc nhận thấy ở đồng chí Lê Thanh Nghị bản lĩnh chính trị của một nhà ngoại giao kiên định, những chỉ đạo thiết thực, sát sao trong các công việc trọng yếu nhằm khơi dậy và cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập 2 (1974 - 1982) gồm các bài viết, bài phát biểu, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước trong những năm 1974 - 1982. Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí cho thấy những suy tư, trăn trở nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở nền tảng để đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp và công nghiệp của Đảng trong những giai đoạn tiếp theo; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực của một nhà lãnh đạo tiền bối tài đức vẹn toàn.

  Bộ sách là tài liệu hữu ích, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

  Bộ sách có số trang: 

  Tập 1 (1953 - 1973); số trang: 827

  Tập 2 (1974 - 1982); số trang: 655

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 740.000 đ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 250.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam.
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: Liên hệ