Lịch sử Cao su Việt Nam, tập II (1975-2020)

Lịch sử Cao su Việt Nam, tập II (1975-2020)
Tác giả: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Số trang: 504 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là tập sách nằm trong bộ sách Lịch sử Cao su Việt Nam (1897-2020) gồm 02 tập (tập I từ năm 1897 đến năm 1975, tập II từ năm 1975 đến năm 2020).

   Lịch sử Cao su Việt Nam, tập II (1975-2020) trình bày một cách cụ thể, sâu sắc về thực trạng, những thành tích của ngành Cao su Việt Nam trong giai đoạn 1975-2020, đặc biệt là những năm tiến hành công cuộc đổi mới cùng với các ngành kinh tế khác chủ động góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ