Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang – Giai đoạn 1947-2010

Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang – Giai đoạn 1947-2010
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang
Số trang: 444 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ra đời trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành.Quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ quân sự tỉnh gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của lực lượng vũ trang địa phương, dưới sự lãnh đạo của các cấp bộ Đảng. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu II, Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch  sử Đảng bộ quân sự tỉnh Tuyên Quang – Giai đoạn 1947-2010.

  Cuốn sách tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ quân sự tỉnh qua các giai đoạn, đồng thời phản ánh những sự kiện lịch sử tiêu biểu, tinh thần anh dũng, kiên cường của quân và dân Tuyên Quang trong các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trong 64 năm ra đời và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ Quân khu II, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nói riêng, Đảng bộ quân sự tỉnh luôn bền bỉ phấn đấu, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều thành tích lớn trong các cuộc kháng chiến cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời bình.

  Cuốn sách được kết cấu gồm 5 chương:

  Chương I: Xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng và sự ra đời của tỉnh đội, chi bộ tỉnh đội Tuyên Quang (1940-1947)

  Chương II: Xây dựng và bảo vệ quê hương, cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1947-1954)

  Chương III: Lãnh đạo lực lượng vũ trang đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên địa bàn tỉnh, chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

  Chương IV: Chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch và chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc (1976-1991)

  Chương V: Lãnh đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh  (1991-2010)

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chi hội in khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Hiệp hội in Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn 962
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hồng Lê - ThS. Lương Thị Hoài Thanh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy xã Hòa Bình (Đảng bộ huyện Trà Ôn)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thế Thắng, PGS.TS. Doãn Thị Chín
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Hồ Ngọc Châu - Trần Thị Thúy Nga - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Phạm Thanh Thủy
  Giá tiền: 131.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ quận Cầu Giấy
  Giá tiền: Liên hệ