Lịch sử Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ, Tập I (1992 – 2020)

Lịch sử Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ, Tập I (1992 – 2020)
Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
Số trang: 423 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thành phố Điện Biên Phủ nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, nổi tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Điện Biên.

  Nội dung cuốn sách tái hiện, phản ánh chân thực lịch sử ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ từ năm 1992 đến năm 2020; khẳng định những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiến hành sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, từ đó, đúc kết một số kinh nghiệm quý để vận dụng sáng tạo vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị hiện nay.

  Cuốn sách là tài liệu góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Đặng Hoàng Linh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Bộ Công Thương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như (Chủ biên)
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đình Nghiệp - TS. Lê Văn Cầu
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường (huyện tiền Hải, tỉnh Thái Bình)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thạnh (Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: 34.000 đ