Lịch sử hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (1959 - 2020)

Lịch sử hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh (1959 - 2020)
Tác giả: Sở Khoa học và công nghệ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Số trang: 470 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 5 chương, ghi lại chặng đường lịch sử quan trọng và những sự kiện tiêu biểu trong chặng đường hơn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành khoa học và công nghệ Hà Tĩnh (1959 – 2020), đánh giá đúng thực chất quá trình hoạt động và những đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, nhất là sau 30 năm tái lập tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, cung cấp cho độc giả những tư liệu quý về hoạt động khoa học và công nghệ qua các thời kỳ lịch sử, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó hiểu rõ hơn vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển chung của tỉnh; động viên đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ