Lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy đến năm 2015

Lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy đến năm 2015
Tác giả: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách Lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy đến năm 2015 là sản phẩm của Đề án Biên soạn Lịch sử tỉnh Hải Dương từ khởi thủy đến năm 2015, do các nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan như: Viện Sử học, Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hải Dương biên soạn. Bộ sách gồm 4 tập, được bổ sung nguồn tài liệu mới, có giá trị khoa học và kế thừa có chọn lọc thành quả của các công trình nghiên cứu về Hải Dương đã được công bố trong nước và nước ngoài.

  Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập I (từ khởi thủy đến trước năm 905), do TS. Lê Đình Phụng và PGS.TS. Lại Văn Tới đồng chủ biên, đã phác họa lại một chặng đường dài lịch sử với nhiều dấu ấn quan trọng ghi nhận sự xuất hiện buổi đầu của con người, hình thành nền văn minh dựng nước của dân tộc trên vùng đất Hải Dương. Đây cũng là thời kỳ người dân Hải Dương thể hiện đầy đủ nhất ý chí quật cường trong các cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của chính quyền phương Bắc, giành độc lập của dân tộc.

  Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập II (từ năm 905 đến năm 1883), do PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ chủ biên, mở đầu bằng sự kiện Hào trưởng đất Hồng Châu là Khúc Thừa Dụ lãnh đạo nhân dân đứng lên giành quyền tự chủ từ chính quyền đô hộ nhà Đường (năm 905). Tập II tạm kết vào năm 1883, gắn với sự kiện thực dân Pháp đánh chiếm thành Hải Dương lần thứ hai vào ngày 19 tháng 8 năm 1883.

  Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập III (từ năm 1883 đến năm 1945), do GS.TS. Nguyễn Văn Khánh và GS.TS. Phạm Hồng Tung đồng chủ biên, dựng lại lịch sử Hải Dương từ sau khi bị thực dân Pháp xâm lược; quá trình nhân dân Hải Dương đứng lên chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành được chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến.

  Lịch sử tỉnh Hải Dương, tập IV (từ năm 1945 đến năm 2015), do PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật chủ biên, dựng lại quá trình nhân dân Hải Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng cả nước đi qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); xây dựng xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy hy sinh gian khổ (1954 - 1975); 10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh (1975 - 1985); từ năm 1986 - 2015 là thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Bộ sách là một công trình nghiên cứu có giá trị, công phu, có khối lượng thông tin, đồ sộ hệ thống về lịch sử tỉnh Hải Dương. Không chỉ giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu hơn về lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của mảnh đất, con người xứ Đông xưa - Hải Dương nay. Bộ sách còn là nguồn tài liệu, công cụ tra cứu quan trọng, hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục lịch sử địa phương đối với các cấp, trường học trên địa bàn tỉnh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Bộ sách có số trang: Tập 1: 360; Tập 2: 520; Tập 3: 460; Tập 4: 684.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Chấn, Đảng bộ huyện Tuy An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thị Thạch, PGS. TS. Bùi Thị Ngọc Lan, TS. Nguyễn Thị Hoa, TS. Vũ Thế Tùng
  Giá tiền: 90 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ