Lời Bác dạy thanh niên

Lời Bác dạy thanh niên
Tác giả: Hồ Chí Minh
Số trang: 122 trang
Giá tiền: 50.000 đ
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lời Bác dạy thanh niên gồm 35 bức thư, bài viết, bài nói, lời khuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thanh niên Việt Nam nhằm khích lệ, động viên, phát huy sức mạnh to lớn của thế hệ trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, gồm 15 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2021.

  Nội dung cuốn sách thể hiện sâu sắc và toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về: vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên thanh niên - lực lượng kế cận trung thành đối với sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc; nhiệm vụ của thanh niên; việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên về lý tưởng, về giáo dục đạo đức cách mạng, về nâng cao trình độ văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp, về tăng cường sức khỏe và thể chất.

  Người khẳng định: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đười sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ