Loading...

Luật Thanh niên

Luật Thanh niên
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 38 trang
Giá tiền: 12.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Thanh niên được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật gồm 7 chương, 41 điều, quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thanh niên, tổ chức khác, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên; điều khoản thi hành. Cuốn sách giúp độc giả cập nhật đầy đủ thông tin khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về thanh niên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ