Luật An toàn, vệ sinh lao động (hiện hành)

Luật An toàn, vệ sinh lao động (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 132 trang
Giá tiền: 53.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật An toàn, vệ sinh lao động được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật gồm 7 chương, 93 điều quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

  Điểm mới của Luật so với quy định trước đây, đó là mở rộng chế độ chính sách đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bổ sung thêm các nội dung chi phí giám định thương tật; chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng văn hóa an toàn lao động;...
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
  Giá tiền: 171.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 88.000 đ