Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 48 trang
Giá tiền: 14.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương và 28 điều, quy định về phạm vi, phân loại, danh mục bí mật nhà nước; hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm  bảo vệ nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ