Loading...

Luật Biển (Sách chuyên khảo)

Luật Biển (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
Số trang: 420 trang
Giá tiền: 76.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có hệ thống, góp phần làm rõ những vấn đề của luật biển ở bình diện quốc tế cũng như ở Việt Nam. Trên quan điểm cá nhân, tác giả cũng đưa ra những phân tích, nhận định về các vấn đề pháp lý và thực tiễn có liên quan đến biển, đảo của Việt Nam.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, pháp luật quốc tế, các luật sư, sinh viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phát luật quốc tế và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 147.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ