Loading...

Luật Bình đẳng giới (hiện hành)

Luật Bình đẳng giới (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 39 trang
Giá tiền: 11.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Bình đẳng giới (hiện hành) được quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006. Luật gồm 06 chương, 44 điều, quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ