Luật các tổ chức tín dụng

Luật các tổ chức tín dụng
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 276 trang
Giá tiền: 62.000 đ
Xuất bản: 3/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, thay thế Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (trừ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 Điều 210 của Luật này).

  Luật các tổ chức tín dụng năm 2024, gồm 15 chương, 210 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

  Luật có nhiều nội dung chuyên sâu, tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, kiến tạo khung pháp lý để phát triển dịch vụ ngân hàng.

  Luật góp phần hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng. Luật bổ sung điều khoản chuyển tiếp cho những quy định được sửa đổi, bổ sung tại Luật này để hạn chế tác động lớn tới thị trường khi Luật có hiệu lực.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ