Loading...

Luật Các tổ chức tín dụng (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật Các tổ chức tín dụng (Hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 36.000 đ
Xuất bản: Tháng 8-2018
Toàn văn luật gồm 10 chương với 163 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011.

  Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017.

  Toàn văn luật gồm 10 chương với 163 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Châu Thanh Quyền (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 290.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 76.000 đ