Luật Chăn nuôi

Luật Chăn nuôi
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 92 trang
Giá tiền: 21.000 đ
Xuất bản: Tháng 03-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành 1/1/2020.

  Luật gồm 8 chương, 83 điều, quy định về: giống và sản phẩm giống vật nuôi; sản xuất, mua bán giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi; khảo nghiệm, kiểm định dòng, giống vật nuôi; điều kiện cơ sở chăn nuôi và xử lý chất thải; chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi; chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ