Loading...

Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 352 trang
Giá tiền: 69.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Công chứng năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/6/2014 là Luật số 53/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2018 là Luật số 28/2018/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Văn bản Luật Công chứng hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2018) được nhất thể hóa từ hai văn bản nói trên. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho bạn đọc các văn bản hướng dẫn thi hành định của Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2018).

  Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 17.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 147.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ