Luật Công chứng hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Công chứng hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 276 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2018
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Công chứng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-6-2014 là Luật số 53/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2018 là Luật số 28/2018/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019. Văn bản Luật Công chứng hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2018) được nhất thể hóa từ hai văn bản nói trên. Trong văn bản này, những nội dung được in nghiêng và đánh dấu * là những nội dung đã sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 28/2018/QH14).

  Luật này quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 288.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Quang Đạo (Chủ biên), Nguyễn Thị Kim Oanh
  Giá tiền: 132.000 đ