Loading...

Luật Đầu tư

Luật Đầu tư
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đầu tư được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật gồm 7 chương, 77 điều và Phụ lục, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Trần Thị Ánh (Chủ biên)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 24.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ