Luật Đầu tư (hiện hành)

Luật Đầu tư (hiện hành)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 160 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản: Tháng 02/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đầu tư được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

  Luật gồm 7 chương, 77 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Anh Đức
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 159.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), ThS. Lê Nhật Bảo
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 12.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ