Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022)

Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 168 trang
Giá tiền: 75.000 đ
Xuất bản: 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Đầu tư năm 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Luật ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, với mục tiêu tổng thể là nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện với mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh.

  Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, trong các Luật: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự năm 2022; Luật Điện ảnh năm 2022; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện do Quốc hội khóa XV thông qua đã có các quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2020.

  Cuốn sách Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) cung cấp cho bạn đọc được hợp nhất từ Luật Đầu tư năm 2020 với 05 luật trên nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và áp dụng luật.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ