Luật Giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 60 trang
Giá tiền: 16.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/6/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Luật gồm 8 chương, 53 điều, kế thừa có sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005 với những điểm mới cơ bản như: phạm vi điều chỉnh; khái niệm; hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử; thông điệp dữ liệu; chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy; giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
  Giá tiền: 175.000 đ